Immateriaalioikeuksien suojeleminen-yhteinen vastuumme

Teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun lisääntyessä yhä useammat yritykset ovat asettaneet immateriaalioikeudet keskeisiin strategisiin asemiinsa. Immateriaalioikeudessa tavaramerkkien merkitys yrityksille on itsestään selvää. Korkeamman maineen omaava tavaramerkki voi tietysti tuoda yritykselle enemmän voittoa. Monilta yrityksiltä puuttuu kuitenkin tavaramerkin ulkoasu ja täydellinen hallintajärjestelmä. Jos haluat, että tavaramerkit palvelevat paremmin yrityksiä, sinun on kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin sisäistä tavaramerkkien hallintaa tehtäessä:

Tavaramerkkistrategian laatiminen ja toteuttaminen

Tavaramerkkien rekisteröintistrategian merkitys

Tavaramerkkien päivittäinen käyttö ja hallinta

Järjestä oikeussuojatoimet tavaramerkkistrategian mukaisesti

Järjestelmällinen ja kattava tavaramerkkien hallinta ei ole helppoa yrityksille. Yritysten tulisi rakentaa itselleen sopiva tavaramerkkien hallintajärjestelmä, joka perustuu tuotteidensa/palveluidensa ominaisuuksien ja kehityssuunnan täydelliseen ymmärtämiseen ja ammatillisten mielipiteiden ohjaukseen. Vain tällä tavalla ne voivat sopeutua markkinakilpailun tarpeisiin ja kasvattaa jatkuvasti markkinaosuuttaan ja bränditietoisuuttaan.

Yli kahden vuoden kovan työn jälkeen tavaramerkkimme ”Clean Team Leader” on vihdoin läpäissyt kansallisen tarkastuksen!

Ympäristössä, jossa maan immateriaalioikeuksien tunnustaminen kasvaa, ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamispolitiikan ja immateriaalioikeuksien kunnioittamisen vuoksi, Shenzhen Beite Purification Technology Co., Ltd. vastaa aktiivisesti kansalliseen teollis- ja tekijänoikeuslakiin kunnioittaen ja lain turvaaminen Ihmisarvo, tee hyvää työtä tavaramerkkien soveltamisessa ja suojaamisessa.

Tee seuraava:

1. Tavaramerkin logon on oltava yhdenmukainen tavaramerkin rekisteröintitodistuksessa olevan logon kanssa.

2. Tavaramerkin varsinainen käyttäjä ja tavaramerkin rekisteröijä ovat johdonmukaisia;

3. Tavaramerkkien käyttö rajoittuu hyväksyttyjen tavaroiden tai palvelujen piiriin.

Onnittelut vielä kerran ”I keep Clean” -merkin onnistuneesta rekisteröinnistä!

jps


Viestin aika: kesäkuu-07-2021